ATLAS.SK: Piatok, 2.9.2016
meniny má Linda
   

21.12.2012 niečo skončí. Ale svet to nebude!

24.11.2012 | Spektrum

Sotva by sme našli v kalendári dátum, vystavený takej silnej mediálnej preexponovanosti, ako 21. december 2012. Domnelý koniec sveta. Jeden z mnohých? Či ide tentoraz už vážne do tuhého? Skeptici by vám zrejme dali kladnú odpoveď na prvú otázku, konšpirátori na druhú. 

Hoci ide o tému, ktorá bola v minulosti rozobratá z toľkých strán, až sa stala nezaujímavou, niekoľko týždňov pred dňom s veľkým D nadišiel čas znovu ju oprášiť. Prinášame vám päť možných interpretácií, päť veľmi odlišných pohľadov na jednu a tú istú vec. Nájdete v nich zastúpenú logiku aj humor, náboženstvo aj spiritualitu. 

O vyjadrenie sme požiadali renomovaného slovenského astronóma, novinára a stand-up komika, publicistu, špecializujúceho sa na záhady a konšpirácie, numerologičku a medzinárodne certifikovanú anjelskú praktičku. Otázka, ktorú sme každému z nich položili, je jasná:

Čo myslíte, že sa stane v piatok, 21. decembra 2012?


RNDr. Luboš Neslušan, CSc.
(astronóm, Astronomický ústav SAV):

„Absolútne sa netreba znepokojovať!“

„Keby som mal odpovedať prozaicky, poviem, že v piatok, 21. decembra, nás čaká predvianočný zhon. Ľudí, majúcich rodisko mimo Bratislavy, no pritom pracujúcich v našom hlavnom meste, to zrejme bude stáť deň cestovania domov. Ale tiež môžeme očakávať príjemný pocit, ktorí majú ľudia, tešiaci sa na Vianočné sviatky, dovolenku a oslavu Silvestra. A ak by som mal reagovať na túto otázku z astronomického hľadiska, konkrétne na predpoveď o údajnej zrážke planéty Nubiru so Zemou a vraj koniec mayského kalendára, poviem toto: Ľudia trávia svoj voľný čas rôznymi aktivitami. Jedni chodia na ryby, iní do záhradky, ďalší hrajú golf...

Existujú aj skupiny ľudí, ktorí majú radi tajomno. Tiež sa združujú do spolkov a v rámci nich robia tajomné, fantastické predpovede, ktoré ale so skutočnou realitou nemajú vôbec nič spoločné. Tak je tomu aj pri neexistujúcej planéte Nibiru, ktorú si niekto vymyslel na základe nejakej starovekej sumerskej kresby v Berlínskom múzeu (pokiaľ som to na internete vysledoval správne, bližšie o tom neviem, kedže som odborníkom na astronómiu, a nie na fantastiku). Reálne planéta, ani planétka s názvom Nubira neexistuje (a planétok je známych viac než 350000), a teda nemôže nás ohroziť.

Rovnako je to aj s mayským kalendárom. Ani náš kalendár nie je v žiadnej knihe, či kamennom nápise predikovaný do nekonečne dlhej budúcnosti. Je obdivuhodné, že tvorcovia mayského kalendára ho vytvorili na viacero storočí dopredu, na dobu oveľa dlhšiu, než sa ktokoľvek z nich alebo z ich súčasníkov mohol dožiť. No zákonite ten kalendár musel raz skončiť. Prečo by to ale malo znamenať koniec sveta? Je to nezmysel, ktorý nemá nijaké logické zdôvodnenie. Mimochodom, s predpoveďami konca sveta, či rozličných katastrof sa s kolegami stretávame viac krát ročne. Opakujem, sú to len výmysly ľudí, ktorých záľubou sú čím viac tajomné, no čím menej reálne (presnejšie - úplne nereálne) veci. Absolútne sa preto nemusíte znepokojovať.“

Miroslav Lisál (záhadológ, publicista):

„Zem raz čaká veľká apokalypsa. S určitosťou však môžem povedať, že nenastane 21.12. 2012.“

„Celkom iste to bude bežný deň. Teda, nie až tak bežný, keďže bude vrcholiť predvianočný stres nakupovania darčekov. A samozrejme, nebude všedný ani pre tých, ktorí práve v tento deň očakávajú koniec sveta, ktorý však z pochopiteľných dôvodov nepríde. V každej komerčnej televízii či bulvárnych novinách nebude určite chýbať zmienka o konci sveta, ktorý má podľa mayského kalendára prísť práve v tento deň. Musím však všetkých sklamať (respektíve potešiť) - koniec sveta sa 21.12. 2012 ešte nechystá. Má to viacero dôvodov.

Keď počítame dni, týždne, roky, storočia či tisícročia, vždy potrebujeme rok nula, od ktorého začneme. Vtedy máme akýsi základ, ktorý by mal byť spoločný pre všetkých. Problém je, že na našej planéte boli v rôznych kultúrach rozličné roky nula, keď sa čas väčšinou začal počítať od stvorenia sveta, alebo od príchodu rôznych prorokov, či mesiášov. Pozrime sa teda na mayský kalendár, ktorý je v súčasnosti veľmi populárny práve kvôli jeho koncu, čo si mnohí ľudia spájajú s koncom sveta.

Mayovia nikdy o konci sveta nehovorili, hovorili len o určitých cykloch, z ktorých jeden - Veľký cyklus má 5125 rokov. V reči Mayov to je 13 baktunov, z čoho 1 baktun je 144 000 dní, teda 394,5 roka. Po uplynutí týchto 5125 rokov neskončí mayský kalendár, je to len jeden Veľký cyklus z nekonečného počtu mayských cyklov. Mayovia totiž vo svojom kalendári majú aj iné označenia, a 1 baktun nie je ani zďaleka ten najdlhší. Najdlhší cyklom je 1 hablatun, ktorí má 460 800 000 000 dní, teda 1 261 628 620 rokov, kde sa zmestí nespočetné množstvo Veľkých cyklov. A ako sa prišlo na to, že práve 21. 12. 2012 bude koniec mayského kalendára?


Na to, aby sme mohli prepočítať časové údaje Mayov na roky podľa nášho kalendára, potrebujeme vedieť, kedy Mayovia svoj kalendár začali počítať – teda rok nula. Ak totiž prídeme na to, kedy sa podľa Mayov naša aktuálna epocha začala, budeme vedieť aj to, kedy sa skončí. Avšak vedci sa stále nevedia zhodnúť na tom, kedy mayský rok nula vlastne bol. Do roku 1972 bolo navrhovaných až 16 dátumov, no nakoniec sa ujal ten od sira Johna Erica  Thompsona, ktorý je považovaný za najväčšieho odborníka na výskum Mayov. Sir Thompson určil mayský dátum 0 (nula) na 11. augusta 3114 pred Kristom, ktorý však podľa dnešných mayológov tiež nie je ten pravý, no stále sa akosi akceptuje. Ak teda k 11. augustu 3114 pred Kristom prirátame 5125 rokov, prídeme k výsledku 21. decembra 2012.

Ak by aj v tomto roku skutočne skončil mayský kalendár, neznamená to, že Mayovia koniec sveta aj očakávali. Takto si to interpretujú len tí, ktorí si myslia, že rok 2012 ukončí Veľký mayský cyklus zánikom sveta. Z legiend a zachovaných mayských artefaktov je však úplne jasné, že v roku 2012 koniec sveta nenastane. Tak ako naša história prebieha cyklicky, keď koncom nášho roka začne Nový rok, raz za 100 rokov nové storočie, a raz za 1000 rokov nové tisícročie, podobne k tomu pristupovali aj Mayovia. Aj oni vedeli, že nič netrvá večne - jedna kultúra zanikne, aby vznikla iná, každé narodenie ukončí smrť, všetko má skrátka svoj počiatok a svoj koniec. Aj našu planétu Zem raz čaká veľká apokalypsa, kedy na nej život zanikne. S určitosťou však môžem povedať, že táto apokalypsa nenastane 21.12. 2012 a všetci tí, čo očakávali koniec sveta, niekde zmiznú na ďalšie dlhé obdobie, pokým zas niekto iný nepríde s ďalším ,zaručeným´dátumom konca sveta, ktorých tu už bolo niekoľko. Podľa mňa tým ďalším zaručeným koncom sveta  bude rok 2036, kedy sa má naša Zem údajne zraziť s asteroidom Apophis. Možno sa mýlim, a koniec sveta nastane o tri roky skôr. V roku 2033 totiž uplynie presne 2000 rokov od Kristovej smrti. Ja sa však už teraz teším na nadchádzajúce Vianoce, na Silvestra 2012, kedy oslávim začiatok nového roka 2013, a potom sa možno niekedy dostanem aj k tomu, aby som znova vyvracal ďalšie konce sveta, ktoré nás v blízkej budúcnosti údajne čakajú...“

Alexandra Bikárová
(medzinárodne certifikovaná anjelská praktička):

„Zmena nastane. Je jedno, či tomu niekto verí, alebo nie.“

„Prichádza deň, kedy nastane v celom vesmíre dôležitá zmena. Po prvýkrát v histórii podstúpime dvojitý transformačný skok – končí jeden astronomický vek Zeme a my sa dostávame do inej pozície voči ostatným planétam, čo nám prinesie energiu vyššej spirituality, ženskosti, osvietenia, zmien a celkovej transformácie. Zároveň končí obdobie veku Atlantídy, kedy ľudstvo malo možnosť vďaka slobodnej vôli žiť a nakladať s tým, čo mu bolo poskytnuté, podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, a podľa možnosti v súlade s celým ostatným vesmírom.

O dátume 21. December 2012 Mayovia aj ostatné civilizácie dostali informácie, aby ich vedeli priblížiť národom, ktoré prídu po nich, a aby nestratili nič na ich dôležitosti. Tento dátum bol vypočítaný a stanovený dávno, pri zrode všetkého. K tejto udalosti bolo umožnené 7 miliardám duší inkarnovať sa do fyzického tela a pomôcť tak svojím pričinením k pozdvihnutiu vibrácií kolektívneho vedomia, a tak k ľahšiemu prechodu. 21. december 2012 má svoju váhu a svoj zmysel. Zmena nastane. Je jedno, či tomu niekto verí, alebo nie. Je tu vyšší záujem a my sme jeho súčasťou. Začne sa Nový Vek. Čaká nás 20 rokov príprav a pochopenia, kedy budeme transformovať všetko nefunkčné, vyhadzovať všetko nepotrebné a opúšťať všetko zastarané, a to na úrovni duševného aj fyzického.

Na nás záleží, či budeme potrebovať prechod plný katastrof, požiarov, záplav, zemetrasení a paniky, alebo prevezmeme zodpovednosť každý za svoju myseľ a pocity, a prijmeme pokrok s pokojom v sebe. Od pocitov a myslenia každého jedného človeka, teda jeho jednotlivého vedomia, sa vytvára energia vedomia kolektívneho, takže celej Zeme. A podľa toho, aká bude táto energia, ktorá má nesmiernu silu, začneme Nový vek. Dobrá správa je, že mnoho ľudí už myslí a cíti pozitívne, a vedome si vyberá svetlo a pokrok. Mnoho ľudí má však stále strach a nevie, čo si počať. Každá zmena prináša so sebou obete, tak sa prichystajme obetovať svoj strach, svoj hnev, žiarlivosť, závisť, pocity menejcennosti a bezradnosť.

Ak očakávate okamžité osvietenie – takpovediac bez práce, budete sklamaní. Ak očakávate absolútnu katastrofu, pravdepodobne sa práve upokojíte. Dôležité je pochopiť, že tento dátum je nová možnosť, nová príležitosť, nový začiatok, ako to robiť lepšie. Všetko ostatné príde postupne, tak ako budeme pripravení. Nie je potrebné vidieť na posledný schod, stačí vystúpiť na ten prvý a urobiť malý, ale dôležitý krok každý za seba a spoločne, a to pokojne a s vedomím príchodu nového a lepšieho.“


Katarína Kubalíková
(numerologička):

„Nie je to tak, že zajtra sa zhasne nebeská obloha a nastane tma.“

„Z astrologického poňatia vieme, že celú slnečnú sústavu ovplyvňuje 12 konštelácií zverokruhu a počas 25 920 rokov prejde všetkými týmito znameniami. Jedným znamením táto sústava prechádza približne 2160 rokov a hviezdna obloha sa posúva o 30 stupňov. Toto obdobie nazývame Vek. Vek Rýb nastal v období narodenia Ježiša Krista a trval do až do súčasnosti. Aj vtedy sa pohľady ľudí menili a myslenie bolo ovplyvnené kresťanstvom a mystifikáciou. Práve teraz, 21. 12. 2012, nastáva opäť prelom, kedy končí Vek Rýb a začína nový Vek Vodnára, ktorý bude udávať nový rytmus života. Prinesie nové energie a tým sa bude meniť aj myslenie a správanie sa ľudí. Pod vplyvom každého znamenia zverokruhu nám doba ukazuje, o čom je život a aký má zmysel. Aj teraz ľudia začnú prehodnocovať svoje správanie a mnohé materiálne a racionálne hodnoty budú meniť na emočné a duchovné. Zmysel života budú hľadať vo vzájomnej úcte, láske a porozumení, čo v dnešnom svete, žiaľ, chýba.

Jednoducho povedané - nastane rozmach duchovného sveta. Ja by som to vysvetlila a usmernila takto. Nie je to tak, že zajtra sa zhasne nebeská obloha a nastane tma. Nevylučujem však, že tento prelom nastane a bude poznačený aj rôznymi novými prírodnými úkazmi. A možno nám vyjde aj hviezda, ktorá nás bude viesť, ako to bolo pri narodení Ježiša Krista..."


Matej Adámy
(novinár a stand-up komik):

„Najpokojnejší sú veriaci.“

„Neverím ľuďom, ktorí pri tesaní do kameňa žujú bobule s koksom. Majú sklon namýšľať si. Očakávam ulice plné bezduchých ľudí, ktorí nemajú peniaze na darčeky pre svoje deti. To je ich koniec sveta. Keď na druhý deň zistia, že opäť otvorili oči, len si môžu pomyslieť, že čo už. Spomedzi členov tejto civilizácie, ktorí to berú vážne, sú najpokojnejší veriaci. Majú jasno, kam pôjdu. Viem si predstaviť, že sa nájde zopár nalomených jedincov, ktorí si 20. decembra kľaknú k svojej prvej modlitbe a poprosia všemohúceho, aby sa k nim mohli pridať. A namiesto amen povedia: ,Tak zajtra´...“

Autor: Monika Maťušová

TIPY NAŠEJ REDAKCIE

ŠTÝL

Štýlové články, vďaka ktorým vám žiadna neodolá.

 

SPEKTRUM:

Zaujímavosti z domova i zo sveta, od ktorých neodtrhnete zrak.

 

Tipy na dnes

 
Vtip dňa

Čašník ponúka hosťovi: "Mám teľacie srdce, bravčovú pečeň, hovädzí jazyk, údené kolená, rybie prsty a volské oká..."
Hosť ho preruší: "Vaše problémy ma nezaujímajú, dal by som si guláš a pivo!"

 
Virtuálny barDomáca citrovodka Domáca citrovodka
  • 0,4 dl vodky
  • 0,2 dl citrónového sirupu
  • 1 vaječný bielok
  • ľad
 
Hra na dnes